Review: „Administratywizacja” prawa karnego czy „kryminalizacja” prawa administracyjnego?, eds. M. Bogusz, W. Zalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, pp. 250

Wojciech Taras

Abstract


The reviewed book is a collection of papers prepared for a scientific conference organized by the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, which took place on November 29–30, 2018. It consists of a short introduction by the editors of the book and three parts: 1) theoretical; 2) concerning the imposition of financial penalties on the basis of the provisions of selected acts; 3) devoted to the issues of sanctioning the behavior of public officials as part of disciplinary and order liability. The articles included in the study focus on several fundamental issues related to the border of criminal law and administrative law. These are: the concept of an administrative sanction and a financial penalty imposed by a public administration body by way of a decision; the reasons for the progressing application of administrative fines; the effects of converting criminal liability into administrative liability; an increasing area of the border of the above-mentioned branches of public law; standards of protection of the individual during the imposition of penalties by public administration.


Keywords


administrative law; criminal law; public administration; administrative sanction

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamski K., Taras W., Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym po drodze publicznej w praktyce Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, [w:] Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, red. C. Martysz, A. Matan, Kraków 2005.

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993.

Cebera A., Firlus J.G., Jakość techniczno-legislacyjna regulacji kodeksowej na przykładzie przepisów normujących nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych oraz tryb europejskiej współpracy administracyjnej, [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019.

Dudziak S., Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 6.

Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA, Warszawa 2017.

Giertych B., Wina w prawie administracyjnym, Warszawa 2020.

Izdebski H., Ile jest nauki w nauce?, Warszawa 2018.

Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.

Łętowska E., Łętowski J., O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych, Warszawa 1995.

Nowak M.J., KPA. Komentarz do zmian. Nowe zasady postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r., Warszawa 2017.

Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004.

Taras W., Władza – administracja publiczna – zaufanie, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2021.4.159-166
Data publikacji: 2022-11-14 11:26:31
Data złożenia artykułu: 2021-08-23 16:58:47


Statistics


Total abstract view - 202
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 81

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.