Commentary on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 20 June 2018 (II OSK 3084/17)

Anna Ostrowska, Jakub Polanowski

Abstract


On 13 March 2014, the Lublin City Council, acting pursuant to Art. 40(2) point 4 and Art. 41(1) of the local Government Act of 8 March 1990 (lGA), adopted resolution no. 1017/XXXIX/2014 on the introduction of the regulations for the use of the Saxon Garden in Lublin. Th regulations are attached to the resolution. Th purpose of introducing the regulations is to determine up-to-date forms of use of the Garden, taking into account its historical value (§ 2). In § 5 of the Annex no. 1 of the regulations, a provision was introduced, according to which dogs are not allowed in the area of the Saxon Garden in Lublin, with the exception of guide dogs. In the judgement commented herein the Supreme Administrative Court declared § 5 of the Annex no. 1 invalid. The commentary contains arguments against the court’s position.

Keywords


Saxon Garden in Lublin; cleanliness and order in the commune; ban on letting dogs in public places; local law; right to use communal facilities

Full Text:

PDF

References


Dąbek D., W kierunku kodeksu samorządu terytorialnego – planowane zmiany, [in:] Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, pod red. M. Ćwiklickiego, Kraków 2015.

Fox N., Ozimek A., Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifiacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, „Zeszyty naukowe towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Społeczne” 2017, nr 2(17).

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfies/_public/lublin_w_ue/multimedia/ogrod_saski_folder.pdf [access: 7.02.2019].

Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2014.

Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2018.1121-130
Data publikacji: 2019-07-02 09:16:44
Data złożenia artykułu: 2019-02-18 09:06:41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.