Reputation of a Local Government Unit – Legal Aspects

Wojciech Szczotka

Abstract


The issue of reputation of a local government unit is located on the border of two important branches of law – civil and administrative. Reputation is a category of civil law – it is a personal right vested in legal persons, while the issue related to local government units concerns institutions in the field of administrative law. Reputation of a local government unit may be violated in two cases. Th first of them consists in spreading false information about the entity, which also undermines its reputation. In the second case, there is a violation of good name when publishing evaluative statements in which the respective subject is criticized, lacking in the constructive feature. In order for the reputation of a municipality, poviat or voivodeship to be violated, it can be addressed to both their organs, self-government organizational units and their employees, as well as the general public of their residents as well as a local government unit as an unspecified whole. Local government units have the same legal remedies as all other civil law entities provided for in the Civil Code, i.e. claims under Art. 24 and 448.


Keywords


reputation; local government unit; personal rights; legal person; municipality; poviat; voivodeship

Full Text:

PDF

References


Agopszowicz A., [in:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1997.

Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928 (reprint Warszawa 1990).

Bosek L., [in:] Konstytucja RP, t. II: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2019.

Jagoda J., Dobra osobiste jednostki samorządu terytorialnego i ich ochrona, „Administracja: Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2015, nr 3(40).

Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2015.

Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003.

Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej” 1999, nr 139.

Kubiak-Cyrul A., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, [in:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012.

Matys J., Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 10.

Michałowska K., Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, vol. 3(3).

Niewiadomski Z., Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji, [in:] Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lublin 1995.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999.

Olejniczak-Szałowska E., [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013.

Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926 (reprint Warszawa 1990).

Panowicz-Lipska J., [in:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Legalis 2018.

Szpunar A., Ochrona czci w prawie cywilnym, „Studia Iuridica Silesiana” 1979, nr 5.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.2.149-162
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:28
Data złożenia artykułu: 2019-09-26 09:49:14


Statistics


Total abstract view - 502
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 159

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.