Res Historica, No 37 (2014)

Szwajcaria w czasach Republiki Helweckiej (1798–1802) i Mediacji (1803–1813) – podstawy ustrojowe

Tadeusz Branecki

Streszczenie w języku polskim


W artykule nie zamieszczono abstraktu