Autor - szczegóły

Łysakowska-Trzoss, Agata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska