Autor - szczegóły

Twarowska-Antczak, Emilia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • No 46 (2018) - Recenzje
    Piotr Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie, Temida 2, Białystok 2013, ss. 302 Rzymska bankowość ukryta w meandrach języka łacińskiego
    Szczegóły  PDF