Autor - szczegóły

Tomaszek, Michał, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska, Polska

  • No 53 (2022) - Recenzje
    Démystifier l’Europe centrale. Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle, sous la direction de Marie-Madeleine de Cevins, Wydawnictwo Passés/Composés, Paris 2021, ss. 992
    Streszczenie w języku polskim  PDF