Autor - szczegóły

Faszcza, Michał Norbert, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku), Polska