Autor - szczegóły

Świderska-Włodarczyk, Urszula, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

  • No 49 (2020) - Artykuły recenzyjne
    Staropolska edukacja wojskowa w kontekście szlacheckiej aksjologii. Jan Ryś, Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 752.
    Streszczenie w języku polskim  PDF (English)