Autor - szczegóły

Śladkowski, Wiesław, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • No 41 (2016) - Artykuły recenzyjne
    Józef Duda, Polskie dzieje czasu budowy i czasu chwały, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Lublin 2015, ss. 631
    Szczegóły  PDF