Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 42 (2016) Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Zwierzykowski, Ewa Tacka
 
No 40 (2015) Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Małek
 
No 43 (2017) Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672 Streszczenie w języku polskim  PDF
Iwona Ewa Górnicka
 
No 43 (2017) Jak powstrzymać ekspansję turecką w Europie, czyli o książce Wołodymyra Pyłypenki, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 191 Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Kupisz
 
No 45 (2018) Ścieżką obok tematu i faktów. Uwagi i refleksje nad książką Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2017, ss. 435 + 12 nlb. Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Sioma
 
No 48 (2019) Zamojscy sędziowie pokoju w latach 1917 – 1928 Streszczenie w języku polskim
Arkadiusz Bereza
 
No 49 (2020) Rachunki wojskowe hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy z lat 1655–1662 Streszczenie w języku polskim
Andrzej Adam Majewski
 
No 38 (2014) Władze wojewódzkie w Lublinie wobec kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w latach 1935-1939 Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Kęsik
 
No 50 (2020) ‘Pogranicze w ogniu’ – filmowy obraz polskiego dwudziestolecia międzywojennego, jako element dyskursu publicznego Streszczenie w języku polskim
Marek Witold Sioma
 
No 50 (2020) Rola Polskiej Akademii Umiejętności w budowaniu prestiżu odrodzonej II Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim
Mateusz Hübner
 
No 51 (2021) Główne płaszczyzny konfliktu Kościoła katolickiego z obozem piłsudczykowskim w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 53 (2022) Tradycja i kultura Towarzystwa Jezusowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako wzorce i przykłady w De viris illustribus Jana Poszakowskiego SJ Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Łukaszewska-Haberkowa
 
No 53 (2022) Społeczny, medyczny i prawny kontekst aborcji w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 55 (2023) Kancelarie Wolnego Miasta Krakowa – rekonesans badawczy Streszczenie w języku polskim  PDF
Bartosz Drzewiecki
 
No 55 (2023) Życie sportowe w wypowiedziach uczestników konferencji zorganizowanej przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (17–19 grudnia 1929 r.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Litwiński, Monika Napora
 
No 55 (2023) Jak sufragana chełmskiego kijami pobito, czyli o rozruchach religijnych w Hrubieszowie i Czerniczynie z marca–kwietnia 1636 r. Oblata protestacji i obdukcji Abrahama Śladkowskiego oraz oględzin ran jego kapelana, siostrzeńca i woźnicy w urzędzie grodzkim grabowieckim Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Goszczyński
 
No 50 (2020) Obraz wyższych warstw społecznych w polskim filmie fabularnym w latach 1947–1989 Streszczenie w języku polskim
Dorota Skotarczak
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.