Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 51 (2021) Забытая российская администрация - Правление Российских таможенных и торговых дел в Варшаве 1818-1822 Streszczenie w języku polskim
Artur Górak
 
No 49 (2020) Struktura etniczna i wyznaniowa Dworu Imperatorskiego w epoce panowania Imperatora Mikołaja II Streszczenie w języku polskim
Stanislav Bogdanov
 
No 49 (2020) Rosyjskie towarzystwa rolnicze u schyłku XIX i na początku XX w. w opinii współczesnych Streszczenie w języku polskim
Maiia Lysenko
 
No 55 (2023) Zasady kwalifikacji i brakowania dokumentacji urzędowej w strukturach administracji celnej Imperium Rosyjskiego z 1864 r. Streszczenie w języku polskim
Krzysztof Latawiec
 
No 46 (2018) Modernizacja poprzez kolonizację i wynarodowienie. Uwagi o pracy Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie, przekł. Wojciech Włoskowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 505 Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Górak
 
No 40 (2015) Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Górak
 
No 40 (2015) Динамика российского законодательства о Казахской степи в XIX в. Streszczenie w języku polskim  PDF
Dmitrij V. Vasilev
 
No 40 (2015) Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Siergiej W. Lubiczankowski
 
No 39 (2015) Transfer modelów zarządzania przez zagranicznych przemysłowców na teren południa Rosji u schyłku XIX i na początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Volodymyr Kulikov
 
No 39 (2015) Kara więzienia dla górali z północnego Kaukazu (XIX–początek XX w.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Malika Arsanukaeva
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.