Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 40 (2015) Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Górak
 
No 40 (2015) Динамика российского законодательства о Казахской степи в XIX в. Streszczenie w języku polskim  PDF
Dmitrij V. Vasilev
 
No 40 (2015) Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Siergiej W. Lubiczankowski
 
No 39 (2015) Transfer modelów zarządzania przez zagranicznych przemysłowców na teren południa Rosji u schyłku XIX i na początku XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Volodymyr Kulikov
 
No 39 (2015) Kara więzienia dla górali z północnego Kaukazu (XIX–początek XX w.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Malika Arsanukaeva
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.