Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 51 (2021) Забытая российская администрация - Правление Российских таможенных и торговых дел в Варшаве 1818-1822 Streszczenie w języku polskim
Artur Górak
 
No 55 (2023) Dialektyka historii i pamięci. Wokół postaci i pamiątek związanych z carem-królem Aleksandrem I (1777–1825) Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Letkiewicz
 
No 53 (2022) Uwagi na temat emigracji żydowskiej z Królestwa Polskiego do USA przed pierwszą wojną światową Streszczenie w języku polskim
Konrad Zieliński
 
No 53 (2022) Żydowskie organizacje charytatywne w Królestwie Polskim (1898–1914) Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Jaworski
 
No 50 (2020) Naczelnicy Siedleckiej Dyrekcji Naukowej (1864–1912) Streszczenie w języku polskim
Dariusz Szewczuk
 
No 49 (2020) Prywatyzacja państwowych zakładów górniczych Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX – początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Yevgeniy Neklyudov
 
No 48 (2019) Opieka medyczna i społeczna na Lubelszczyźnie w realiach XIX wieku. Kilka uwag o książce Wiesława Partyki, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 485. Streszczenie w języku polskim
Dariusz Szewczuk
 
No 47 (2019) Rewolucja lutowa i jej konsekwencje w propagandzie środowisk lewicy niepodległościowej w Królestwie Polskim w 1917 roku Streszczenie w języku polskim
Grzegorz Zackiewicz
 
No 46 (2018) Modernizacja poprzez kolonizację i wynarodowienie. Uwagi o pracy Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie, przekł. Wojciech Włoskowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 505 Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Górak
 
No 40 (2015) System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Piątkowski
 
No 40 (2015) Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Górak
 
No 39 (2015) Naczelnicy organów administracji probierczej w Królestwie Polskim w latach 1882–1915. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Latawiec
 
No 39 (2015) Więzienie w Kielcach w czasie powstania styczniowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Legieć
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.