Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 49 (2020) Kontrowersje wokół wyłaniania kandydatów na posłów przed wyborami do Sejmu PRL ze stycznia 1957 roku Streszczenie w języku polskim
Robert Skobelski
 
No 49 (2020) Egzulanci kijowscy, bracławscy i czernihowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego w latach 1687-1691 Streszczenie w języku polskim
Robert Kołodziej
 
No 51 (2021) Nie wszystko złe, co z epoki saskiej. Refleksje na temat ocen historiografii polskiej na przykładzie konfederacji tarnogrodzkiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Kierys
 
No 40 (2015) Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Kołodziej
 
No 50 (2020) Egzulanci kijowscy, bracławscy i czernihowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego w latach 1692–1695 Streszczenie w języku polskim
Robert Kołodziej
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.