Autor - szczegóły

Goral, Agnieszka, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Polska

 • Vol 11 (2017) - Sprawozdania z konferencji
  XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, Wisznice, 22–23 VI 2017
  Szczegóły  PDF
 • Vol 11 (2017) - Recenzje
  Валеры Каліноўскі, Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні, Смаленск: Інбелкульт, 2016, 210 с.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 11 (2017) - Recenzje
  Ядвіга Казлоўская-Дода, Паняцце „дом” у сучаснай беларускай мове. Pojęcie „dom” we współczesnym języku białoruskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 242 s.
  Szczegóły  PDF