Autor - szczegóły

Goral, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Białorutenistyki, Polska