Autor - szczegóły

Kozłowska-Doda, Jadwiga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska), Polska

  • Vol 9 (2015) - Recenzje
    W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, red.: Krzysztof Snarski, Adam Żulpa, Instytut Slawistyki PAN, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Fundacja Slawistyczna, Warszawa....
    Szczegóły  PDF