Autor - szczegóły

Kozłowska-Doda, Jadwiga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska