Autor - szczegóły

Kozłowska-Doda, Jadwiga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

  • Vol 9 (2015) - Recenzje
    Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, oparte głównie na nagraniach i zapisach Anny Stelmaczonek-Bartnik, Barbary Jasinowicz, Wiktora i Elżbiety Minksztymów, Natalii Ananiewej, kartoteki Wiaczesława Werenicza, Wydawnictwo Nauk
    Szczegóły  PDF