Autor - szczegóły

Siryk, Ludmiła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska

  • Vol 12 (2018) - Recenzje
    Іryna Bаhdanowicz, Залатая Горка: вершы, переклады, артикулы. Mінск: Кнігазбор, 1916, 399 s.
    Szczegóły  PDF