Autor - szczegóły

Rusiecka, Natalia

  • Vol 9 (2015) - Recenzje
    Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 448.
    Szczegóły  PDF
  • Vol 11 (2017) - Recenzje
    Францыск Скарына і сучаснасць. Зборнік п’ес, складальнік А.А. Суша, Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017, 336 с.
    Szczegóły  PDF (Belarusian) (English)