Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Ausz, Mariusz Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny (Polska)
Ausz, Mariusz Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)

Ł

Łabowicz, Ludmiła
Łabowicz, Ludmiła, Podlaski Instytut Naukowy (Polska)

Ż

Żebrowska, Anna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii (Polska)

B

Bahdanowicz, Iryna, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny (Białoruś)
Barszczewska, Nina, Uniwersytet Warszawski. Katedra Białorutenistyki (Polska)
Barszczewska, Nina, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Bednarz, Piotr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)
Bieder, Hermann, Uniwersytet w Salzburgu (Austria)
Bieder, Hermann
Borecka, Wiktoria, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Homlu P. O. Suchego (Białoruś)

C

Chaustowicz, Mikałaj, Uniwersytet Warszawski. Katedra Białorutenistyki (Polska)

D

Davydava, Anastasia, Białoruski Uniwersytet Państwowy. Wydział Filologiczny (Białoruś)
Dworzecka, Joanna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny (Polska)

F

Famielec, Monika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)

G

Gabryś-Sławińska, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Gaponienko, Irina, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Wydział Filologiczny (Białoruś)
Głogowska, Helena, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Kultury Białoruskiej (Polska)
Głogowska, Helena
Gerus, Angelina, Białoruski Uniwersytet Państwowy. Wydział Filologiczny (Białoruś)
Getka, Joanna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej (Polska)
Golachowska, Ewa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Goral, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny (Polska)
Goral, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Białorutenistyki (Polska)

1 - 25 z 160 elementów    1 2 3 4 5 6 7 > >>