Legal Effects of Failures to Technical Devices and ICT Networks Which Are Used for Submitting Electronic Applications to Administrative Authorities and Legal Effects of Errors in Data Transmission of e-Submission: Comments Based on General Administrative Proceedings in Poland

Agnieszka Skóra, Paweł Kardasz

Abstract


This paper aims at an analysis of legal effects of failures occurring to technical devices and ICT networks which are used for submitting electronic applications to administrative authorities within general administrative proceedings in form of e-submissions as well as legal effects of errors in data transmission in connection with the process of sending such submissions. Problems emerging in such situations make a very interesting yet not fully studied issue. So far no written analyses have been issued and the single cases that happen are resolved by administrative courts on an ad causam basis. Despite the fact that the administrative proceedings digitalization process has been going on for over 20 years, its importance has actually been confirmed now, during the COVID-19 pandemic, partially due to the necessity of meeting the sanitary measures, avoiding gatherings, limited or suspended operations of the public institutions on site which makes the electronic communication between the participants of administrative proceedings “attractive”. For this reason, electronic administrative proceedings have become an attractive solution in this difficult and unpredictable period. The authors formulated here a hypothesis that malfunctions of technical devices or ICT networks used for submitting applications or motions may result even in failure to submit the said applications. In some cases, however, it is possible to eliminate such a negative effect by applying Article 58 of the Administrative Proceedings Code. On the other hand, an error in data transmission of an application consolidated in the electronic form depending on the nature of the error and the stage of the proceeding where such error has been noted may be – in the authors’ opinion – as a rule, deemed a formal failing. Article 64 § 2 of the Administrative Proceedings Code refers to the indicated cases.


Keywords


e-submission; error in data transmission; technical devices; ICT network; electronic communication

References


LITERATURE

Adamus J., Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych, “Zagadnienia Informacji Naukowej” 2009, no. 2.

Coldwind G., Zrozumieć programowanie, Warszawa 2015.

Czerwińska B., Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w e-Urzędzie, [in:] Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, ed. J. Korczak, Wrocław 2013.

Główny Urząd Statystyczny / Urząd Statystyczny w Szczecinie, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Warszawa–Szczecin 2020.

Kardasz P., Podanie w formie dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Olsztyn 2020 (unpublished doctoral dissertation).

Kwiatek B., Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020.

Schmidt K., Metadane w cyklu życia dokumentu elektronicznego, “Elektroniczna Administracja” 2008, no. 3.

Sibiga G., Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Warszawa 2019.

Skóra A., Selected aspects of electronic administration. Comments on means of communication between parties to general administrative proceedings and public authorities, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2019, no. 108, DOI: https://doi.org/10.15584/znurprawo.2019.27.15.

Skóra A., Kardasz P., [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, eds. M. Karpiuk, P. Krzykowski, A. Skóra, vol. 2, LEX/el. 2020.

Skóra A., Kardasz P., Electronic Document in the General Administrative Proceedings in Poland, [in:] Public and Private Law and the Challenges on New Technologies and Digital Markets, vol. 1: Regulatory Challenges, eds. E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2020.

Skóra A., Kardasz P., Szelągowska K., Ewolucja czy rewolucja doręczeń elektronicznych w czasach kryzysu? Przyczynek do dyskusji na temat komunikowania się organów administracji publicznej z jednostką na przykładzie usług hybrydowych, [in:] Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, eds. A. Bochentyn, J.H. Szlachetko, Gdańsk 2021.

Szostek D., Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004.

Świerczyński M., [in:] Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, ed. J. Gołaczyński, Warszawa 2009.

ONLINE SOURCES

Electronic Data definition, www.lawinsider.com/dictionary/electronic-data [access: 26.03.2021].

Kłopoty z ePUAP. Przerwa była dłuższa niż planowano, 5.10.2019, https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/epuap-problemy-z-dostepem-do-systemu-przerwa-serwisowa-dluzsza-niz-planowano-ra974922-4508475 [access: 26.03.2021].

Serwis ePUAP, www.gov.pl/web/cyfryzacja/serwis-epuap [access: 25.08.2021].

Sieja B., Pożar serwerowni OVH. Część stron może nie działać, wiele firm utraciło dane, 10.03.2021, www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/pozar-serwerowni-ovh-czesc-stron-moze-nie-dzialac-wiele-firm-utracilo-dane/sq7rvm8 [access: 26.03.2021].

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Administrative Proceedings Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 735, as amended).

Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 344).

Act of 17 February 2005 on the computerisation of entities performing public tasks (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 346, as amended).

Act of 18 November 2020 on electronic service (Journal of Laws 2020, item 2320, as amended)

CASE LAW

Decision of the Supreme Administrative Court of 14 June 2012, II OZ 495/12, LEX no. 1332696.

Decision of the Supreme Administrative Court of 4 June 2014, II GSK 1197/14, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 14 May 1998, IV SA 1153/96, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 23 February 2018, II OSK 1901/17, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 24 April 2018, II GSK 1947/16, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 9 October 2019, I OSK 401/19, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 December 2019, II OSK 278/18, LEX no. 2754149.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 30 April 2020, I OSK 11/19, LEX no. 2974096.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 4 October 2007, II SA/Gl 291/07, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 16 April 2008, II SA/WA 1038/07, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 17 March 2010, V SA/Wa 1876/09, LEX no. 606136.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 26 June 2014, II SA/Po 519/14, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 10 December 2014, II SA/Po 616/14, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 21 April 2017, V SA/Wa 1379/16, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 19 December 2019, VII SA/Wa 1903/19, LEX no. 2777620.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.301-313
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:43
Data złożenia artykułu: 2021-04-06 10:24:36


Statistics


Total abstract view - 895
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Agnieszka Skóra, Paweł Kardasz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.