Autor - szczegóły

Ciapała, Jerzy

  • Vol 22 (2014) - Artykuły
    Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów
    Streszczenie w języku polskim  PDF