Autor - szczegóły

Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna Irmina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji