Autor - szczegóły

Kulikowska, Aleksandra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska