Autor - szczegóły

Tychmańska, Aleksandra, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • Vol 20, No 34 (2017) - Artykuły
    Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych
    Streszczenie w języku polskim  PDF