Autor - szczegóły

Kościołko, Dawid, Polska

  • Vol 18, No 27 (2015) - Sprawozdania z konferencji
    Sprawozdanie z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Współczesne konflikty zbrojne” (Lublin, 14 stycznia 2015 r.)
    Szczegóły  PDF