Autor - szczegóły

Tylus, Diana, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska

  • Vol 22, No 40 (2019) - Artykuły
    Zakres pojęciowy ,,strony” w postępowaniu o naprawienie szkody powstałej na skutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej oraz jego wpływ na sądownictwo powszechne. Rozważania interdyscyplinarne
    Streszczenie w języku polskim  PDF