Autor - szczegóły

Lubeńczuk, Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska