Autor - szczegóły

Jaskulska, Karolina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji