Autor - szczegóły

Mierzwa, Marek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji., Polska