Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, No 41 (2019) Utwory fotograficzne w regulacjach prawa autorskiego od czasów II Rzeczypospolitej do chwili obecnej. Analiza prawnoporównawcza. Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Pers
 
Vol 22, No 41 (2019) Ewolucja polskiego prawa upadłościowego w ujęciu ogólnego schematu badań historycznoprawnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Adrian Borys
 
Vol 20, No 35 (2017) Pozycja prawna niepełnoletniego w Galicji w świetle Ustaw Cywilnych dla Galicyi Zachodniey (Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego) Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Makówka
 
Vol 23, No 1 (2023) Procedura Cywilna w II RP Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Klaudia Bała, Wiktoria Cieśla
 
Vol 21, No 38 (2018) Trend abolicjonistyczny w polskim prawie karnym w XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.