Autor - szczegóły

Cichosz, Jolanta, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska