Autor - szczegóły

Białek-Szwed, Olga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej