Autor - szczegóły

Dziemidok-Olszewska, Bożena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Polska