Autor - szczegóły

Łątka, Krzysztof, Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Miasta Lublin, Polska

  • Vol 1, No 2 (2015) - RECENZJE I SPRAWOZDANIA
    Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej – wyzwania dla Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego
    Szczegóły  PDF