A Study of the Anthroponymy of the Faithful in the Uniate Diocese of Chelm

Irena Mytnik

Abstract


A review of: Kojder, Marcin. The Historical Anthroponymy of the Faithful in the Greek-Uniate Diocese of Chełm (1662–1810). Lublin: UMCS Press, 2019, 394 pp. ISBN 978-83-227-9198-1.


Keywords


Ukrainan anthroponymic system, former Chełm diocese, dialectal diversity, polonization, Marcin Kojder

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dylagowa 1996: Dylagowa, Hanna. The History of the Brest Union. Warsaw–Olsztyn: Interlibro, 1996. [In Polish: Dylągowa, Hanna. Dzieje unii brzeskiej. Warszawa–Olsztyn: Interlibro, 1996.]

Gil 1999: Gil, Andrzej. The Orthodox Chełm’s Eparchy until 1596. Lublin–Chelm: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chelmska, 1999. [In Polish: Gil, Andrzej. Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku. Lublin–Chełm: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 1999.]

Gil 2005: Gil, Andrzej. The Chełm Uniate Diocese 1596–1810. History and Organization. Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej, 2005. [In Polish: Gil, Andrzej. Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2005.]

Kojder 2014: Kojder, Marcin. Historical Anthroponyms in the Hrubieszów Starosty in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Lublin: UMCS Press. [In Polish: Kojder, Marcin. Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. Lublin: Wyd. UMCS, 2014.]

Mironowicz 2001: Mironowicz, Antoni. The Orthodox Church in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth. Bialystok: University of Bialystok Press, 2001. [In Polish: Mironowicz, Antoni. Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001.]

Mironowicz 2003: Mironowicz, Antoni. The Orthodox Church in the State of Piasts and Jagiellons. Bialystok: University of Bialystok Press, 2003. [In Polish: Mironowicz, Antoni. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.]

Mytnik 2010: Mytnik, Irena. Anthroponymy of Volynia in the 16th, the 17th and the 18th centuries. Warsaw: Katedra Ukrainistyki UW, 2010. [In Polish: Mytnik, Irena. Antroponimia Wołynia w XVI–XVIII w. Warszawa: Katedra Ukrainistyki UW, 2010.]

Mytnik 2014: Mytnik, Irena. “Slavonic First Names in the Ukrainian Anthroponymy of Polish-Ukrainian Borderland in the 16th Century.” In Buss, O. & Silina-Pinke, R. & Rapa, S., eds. Onomastikas Petijumi. Onomastic Investigations, 187–197. Riga: LU Latviesu valodas instituts, 2014. [In Russian: Ирена Мытник. „Словянский слой в антропонимиконе польско-украинского пограничья в ХVI ст.” W: Bušs, Ojārs & Renāte Silina-Pinke & Sanda Rapa, eds. Onomastikas pētījumi. Onomastic Investigations, 187–197. Riga: LU Latviešu valodas institūts, 2014.]

Mytnik 2017a: Mytnik, Irena. Onomastics of the Chełm Region in the 16thand 17th Centuries. Warsaw: Katedra Ukrainistyki UW, 2017. [In Polish: Mytnik, Irena. Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku. Warszawa: Katedra Ukrainistyki UW, 2017.]

Mytnik 2017b: Mytnik, Irena. Historical-Etymological Dictionary of Anthroponymy of the Chełm Region (16thand 17th Centuries). Warsaw: Katedra Ukrainistyki UW, 2017. [In Polish: Mytnik, Irena. Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej XVI–XVII wieku. Warszawa: Katedra Ukrainistyki UW, 2017.]

Olejnik 2019: Olejnik, Marek. Anthroponymy of Grabowiec District (16th–18th century). Lublin: UMCS Press, 2019. [In Polish: Olejnik, Marek. Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.). Lublin: Wyd. UMCS, 2019.]

Rieger 1977: Rieger, Janusz. Anthroponymy of the Rural Population in the Sanok and Przemysl Land in the 15th Century. Wrocław: ZNiO, 1977. [In Polish: Rieger, Janusz. Imiennictwo ludności wiejskiej w ziemi sanockiej i przemyskiej w XV w. Wrocław: ZNiO, 1977.]

Rymut 2003: Rymut, Kazimierz. Onomastic and Historico-Linguistic Sketches. Krakow: IJP PAN Publishing House, 2003. [In Polish: Rymut, Kazimierz. Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe. Kraków: Wyd. IJP PAN, 2003.]

Szulowska 1992: Szulowska, Wanda. Anthroponymy of the Former Halicz and Lwow Regions. Warsaw: SOW, 1992. [In Polish: Szulowska, Wanda. Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej. Warszawa: SOW, 1992.]

Wolnicz-Pawlowska 1978: Wolnicz-Pawlowska, Ewa. Eighteenth-Century Ukrainian Names in the Former Ruthenian Voivodeship. Wroclaw: ZNiO, 1978. [In Polish: Wolnicz-Pawłowska Ewa. Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim. Wrocław: ZNiO, 1978.]

Wolnicz-Pawlowska 1993: Wolnicz-Pawlowska, Ewa. Lemkian Anthroponymy on the Polish and Slovakian Background Between the 16th and 19th Centuries. Warsaw: SOW, 1993. [In Polish: Wolnicz-Pawłowska, Ewa. Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI–XIX wiek). Warszawa: SOW, 1993.]

Wolnicz-Pawlowska & Szulowska 1998: Wolnicz-Pawlowska, Ewa & Szulowska, Wanda. Polish Anthroponymy in the South-Eastern Borderlands. Warsaw: SOW, 1998. [In Polish: Wolnicz-Pawłowska, Ewa & Szulowska, Wanda. Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich: XV–XIX wiek. Warszawa: SOW, 1998.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2019.8.156-161
Data publikacji: 2019-12-05 09:02:07
Data złożenia artykułu: 2019-12-05 07:54:06


Statistics


Total abstract view - 816
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 455

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Irena Mytnik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.