PIERWSZE CHORWACKIE PRZEKŁADY ŁACIŃSKICH HYMNÓW DO MATKI BOŻEJ (ANALIZA JĘZYKOWA)

Magdalena Baer

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grčevic 2011: Grčević, M. Jezik Marina Držića prema jeziku Biblije Bartola Kašića i Dubrovačkoga misala, Filologija, br. 56/2011, s. 23–49.

Lučin 2010: Lučin, B. Splitska pjesmarica Trogirskoga kaptola. Opis, sadržaj, auktori, predlošci, Colloquia Maruliana, 19/2010, s. 55–92.

Mihojević 1994: Mihojević, J. Bogorodica u hrvatskom pjesništvu. Od 13. Stoljeća do kraja 19. stoljeća, Zagreb 1994.

Moguš 2010: Moguš, M. Povijesna fonologia hrvatskoga jezika, Zagreb 2010.

Patafta www: Patafta, D. Marija u hrvatskoj duhovnoj lirici,

http://www.ofm.hr/juniorat/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=100 (dostęp: 15.04.2012).

Peričić 1988: Peričić, E. Bogorodica u hrvatskim svetištima i diplomatičkim spomenicima (XII. – XVI. st.), Bogoslovska smotra, god. LVIII, 1988, br. 1, s. 1–28.

www1: http://www.preceslatinae.org/thesaurus/BVM/AveMarisStella.html (dostęp:15.04.2012).

www2: http://biblioteka.caecilianum.eu/?p=utwor&id=199 (dostęp: 15.04.2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.15
Data publikacji: 2015-07-15 00:03:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 05:44:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 133
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 23

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Magdalena Baer

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.