ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОПИСУ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН НА МЕЖІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ

Marta Abuzarova

Streszczenie w języku polskim


Lack of the abstraction in the Ukrainian tongue

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Bystroń 1993: Bystroń, J. St. Nazwiska polskie, Warszawa 1993.

Jodłowski 1979: Jodłowski, S. Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Łoś 1917: Łoś, J. Pisownia polska w przeszłości i obecnie: zagadnienia i wnioski, Polska Biblioteka Internetowa, http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=40693 (dostęp: 04.05.2012).

Mikołajczak 1998: Mikołajczak, A. W. Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

Rymut 1999, 2001: Rymut, K. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, tom I, Kraków 1999; tom II, Kraków 2001.

Walczak 1995: Walczak, B. Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995.

Абузарова 2012: Абузарова, М. Польські прізвища жителів Дрогобича кінця XVIII століття (на матеріалі метричних книг), w Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство,

Київ 2012, с. 40–42.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.29
Data publikacji: 2015-07-15 00:03:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 11:45:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 210
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 212

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marta Abuzarova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.