ETAPY STANDARYZACJI JĘZYKA BOŚNIACKIEGO

Robert Bońkowski

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Behar 1998: Jezik Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine. Simpozij o bosanskom jeziku, w: „Behar”. Časopis za kulturu i društvena pitanja, broj 38, Zagreb 1998.

Bońkowski 2010: Bońkowski, R. Oficjalna nazwa jednego z trzech urzędowych języków w Bośni i Hercegowinie – konflikt nazwotwórczy, w: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, red. J. Stawnicka, Katowice 2010, s. 166–175.

Bulić 2001: Bulić, R. Bosanski jezik, jezičko-pravopisni priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola, Tuzla 2001.

Čedić 1999: Čedić, I. Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Sarajevo 1999.

Čedić 2001: Čedić, I. Osnovi gramatike bosanskog jezika, priručnici, knjiga 4, Sarajevo 2001.

Halilović – Palić – Šehović 2010: Halilović, S., Palić, I., Šehović, A. Rječnik bosanskog jezika, Sarajevo 2010.

Halilović 1991: Halilović, S. Bosanski jezik, Sarajevo 1991.

Halilović 1996: Halilović S. Pravopis bosanskoga jezika, Sarajevo 1996.

Halilović 1999a: Halilović, S. Jezik i politika, w: Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), red. I. Čedić, Sarajevo 1999.

Halilović 1999b: Halilović, S. Pravopis bosanskog jezika za škole, Sarajevo 1999.

Hebib-Valjevac 1998: Hebib-Valjevac, N. Simpozij o bosanskome jeziku. Ekstralingvistički faktori u jeziku, w: ,,Behar. Časopis za kulturu i društvena pitanja”, br. 38, Zagreb 1998.

http://www.orbus.be/bosanski_jezik/bosanski_lingvisti_01.htm.

Idrizbegović 2003: Idrizbegović, A. Bosanski jezik i Bošnjaci. Kulturnohistorijski okviri, Sarajevo 2003.

Isaković 1992: Isaković, A. Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku, Sarajevo 1992.

Isaković 1995: Isaković, A. Rječnik bosanskog jezika (karakteristična leksika), Sarajevo 1995.

Izetbegović 2001: Izetbegović, A. Uredba sa zakonskom snakom o nazivu jezika u službenoj upotrebi u republici Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnog stanja, Sarajevo 1. septembar/rujan 1993, w: M. Šipka, Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000). Dokumenti, Sarajevo 2001.

Jahić – Halilović – Palić 2000: Jahić, Dž., Halilović, S., Palić, I. Gramatika bosanskog jezika, Sarajevo 2000.

Jahić 1991: Jahić, Dž. Jezik bosanskich Muslimana, Sarajevo 1991.

Jahić 1999a: Jahić, Dž. Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Sarajevo 1999.

Jahić 1999b: Jahić, Dž. Bošnjački narod i njegov jezik, Sarajevo 1999.

Jahić 1999c: Jahić, Dž. Školski rječnik bosanskog jezika, Sarajevo 1999.

Jahić 2010: Jahić, Dž. Rječnik bosanskog jezika, t. 1 A-Ć, t. 2 D-F, Sarajevo 2010.

Jaroszewicz 2004: Jaroszewicz, H. Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004.

Kajan 1998: Kajan, I. Ime bosanskog jezika, Povodom Simpozija o bosanskome jeziku, Hotel Sedra, Cazin–Bihać, 7. i 8. rujna 1998, w: ,,Behar”. Časopis za kulturu i društvena pitanja, broj 31, Zagreb 1998.

Radovanović 1979: Radovanović, M. Sociolingvistika, Beograd 1979.

Stankowicz 2004: Stankowicz, A. Między bośniackością a jugoslawizmem. Z dziejów kultury bośniackiej, Bielsko-Biała 2004.

Šipka 2001: Šipka, M. Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000), Sarajevo 2001.

Vajzović – Zvrko 1994: Vajzović, H. Zvrko, H., Gramatika bosanskog jezika (I.–IV. razred gimnazije), Sarajevo 1994.

www1: http://www.orbus.be/bosanski_jezi/bosanski_lingvisti_01.htm.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.34
Data publikacji: 2015-07-15 00:03:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 11:54:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 184
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 385

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Robert Bońkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.