Z PROBLEMATYKI KALK JĘZYKOWYCH W TERMINOLOGII ANATOMICZNEJ (NA MATERIALE CHORWACKIM)

Barbara Popiołek

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babić 1980: Babić, S. Njemačke prevedenice – izazov našim lingvistima, „Dometi”, nr 9, Rijeka 1980, s. 91–96.

Babić 1984: Babić, S. Njemačke prevedenice u hrvatskom ili srpskom jeziku, „Leksikologija i leksikografija”, Novi Sad 1994, s. 9–14.

EJO 1993: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. Polański, K., Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.

LM 1971: Lexicon Medicum. Anglicum, Russikum, Gallicum, Germanicum, Latinum, Polonum, Warszawa 1971.

Loknar 1988: Loknar, V. Teme iz medicinskog nazivlja. Zagreb 1988.

MAA 1992: Mali anatomski atlas. Naše tijelo (za osnovnu i srednju školu), red. Bukša, J., Zagreb 1992.

Muhvić-Dimanovski 1988: Muhvić-Dimanovski, V. Prevedenice iz engleskog, njemačkog i francuskog u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb1988.

Muhvić-Dimanovski 1996: Muhvić-Dimanovski, V. Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski, „Suvremena lingvistika”, nr 41/42, 1996, s. 457–464.

Muljačić 1968: Muljačić, Ž. Tipologija jezičnog kalka, „Radovi Filozofskog fakulteta”, Zadar 1968, s. 5–19.

Nyomárkay 1984: Nyomárkay., I. Strane riječi u hvatskosrpskom jeziku (sh) jeziku, 1984.

Obara 1989: Obara, J., Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław 1989.

Popiołek 2001: Popiołek, B. Różnice między chorwacką a serbską terminologią anatomiczną, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej“, nr 37, Warszawa 2001, s. 203–211.

Popiołek 2003: Popiołek, B. Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach, Kraków 2003.

Rammelmeyer 1975: Rammelmeyer, M. Die deutschen Lehnubersetzungen im Serbokroatischen. Beiträge zur Lexikologie und Wortbildung, Wiesbaden 1975.

Regula – Slijepčević 1996: Regula, I., Slijepčević, M. Životni procesi u biljkama. Biologija čovjeka (udžbenik iz biologije za III. razred gimnazije), Zagreb 1996.

Schneeweis 1960: Schneeweis, E. Die deutschen Lehnworter im Serbokroatische in kulturgeschichtlicher Sicht, Berlin 1960.

Trivunac 1937: Trivunac, M. Nemački uticaji u našem jeziku, Beograd 1937.

Turk – Pavletić 1999: Turk, M., Pavletić, H. Posrednički jezici u kalkiranju, „Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje”, nr 25, Zagreb 1999, s. 359–375.

Vinja 1951: Vinja, V. Calque linguistique u hrvatskom jeziku Marka Marulića, „Zbornik radova”, nr 1, 1951, s. 547–566.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.45
Data publikacji: 2015-07-15 00:03:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 12:05:26


Statystyki

Widoczność abstraktów - 164
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 142

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Barbara Popiołek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.