HENRYK SIENKIEWICZ W BUŁGARSKIEJ PAMIĘCI KULTUROWEJ

Kamen Rikev

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ukazuje obecność Henryka Sienkiewicza i jego dorobku literackiego w kulturze bułgarskiej od początku XX w. do końca pierwszej dekady XXI w. Aspekty interpretacji arcydzieł i poszczególnych faktów z biografii pisarza wskazują na specyficzne funkcje, które autor pełni w bułgarskim życiu kulturowym, w tym: rola nowoczesnego symbolu słowiańskiej cywilizacji i duchowości; przykład materialnie usytuowanego twórcy; rola autora, uznanego przez państwo i społeczność; funkcja przedstawiciela europejskiej tożsamości poszczególnych kultur słowiańskich.


Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bahneva 2002: Бахнева, К. Хенрик Сенкевич. In: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. IV. Славянски литератури. София 2002, pp. 243–254.

Bahneva 2011: Бахнева, К. Милош – гласът на страстта и разума. Български преводачи и преводи. In: Литературен вестник, nr 17–18 (09–15.05), 2012, pp. 17–22.

Balabanov 1904: Балабанов, А. Хенрик Сенкевич. In: Библиотека, nr 1, 1904, pp. 6–9.

Big Read 2009: Голямото четене. Стотицата, http://4etene.bnt.bg/bg/web/default/results/index/top100 (access: 15.04.2013).

Gabe 1994: Габе, Д. Боян Пенев и полско-българското сближение. In: Габе, Д. Светът е тайна, София 1994.

Klejn 2003: Клейн, З. Полски следи в изграждането на нова България 1877–1914. София 2003.

Neznakomova 2010: Незнакомова, П. Почитатели купили на Сенкевич имение с пари от подписка. In: 24 часа, 17.04.2010;

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=451509 (access: 15.04.2013).

P. M. 1974: П. М. Книгата и читателят в България. Социологическо изследване. In: Бюлетин на СБП – Център за литературни изследвания, nr 6, 1974, p. 12–16.

Penev 1925: Пенев, Б. Славянски елементи в творчеството на Сенкевич, „Златорог“, nr 1, 1925, pp. 16–23; also in: Пенев, Б. Студии, статии, есета. София 1985, pp. 574–582.

Penev 1988: Реч на проф. Боян Пенев, произнесена на тържеството във Варшава при пренасяне тленните останки на Хенрих Сенкевич от Швейцария в Полша. Варшава, 26 октомври 1924 г. In: Българо-полски отношения 1918–1944. Т. I. София 1988, pp. 115–118.

Rikev 2011: Рикев, К. Милош: български контекстуализации. In: Литературен вестник, nr 17–18 (09–15.05), 2012, pp. 23–24.

Sarandev 1986: Сарандев, И. Йордан Йовков. Жизнен и творчески път. 1880–1937. София 1986.

Shishmanov 1925: Шишманов, И. Мястото на Х. Сенкевич в европейската литература. In: Училищен преглед, 1925, nr 1, pp. 5–8.

Stamatov 1983: Стаматов, Г. П. Задгробници. In: Стаматов, Г. П. Съчинения в два тома. Т. 1. София 1983, pp. 431–486.

Todorov 1999: Тодоров, В. Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците. Имагинистична студия. София 1999.

Vazov 1976: Вазов, И. В топлите вълни. Бански наблюдения. In: Вазов, И. Събрани съчинения. Т. VII. София 1976, pp. 325–327.

Vazov 1979: Вазов, И. Едно скръбно явление. In: Вазов, И. Събрани съчинения. Т. ХХ, София 1979, pp. 388–389.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.111
Data publikacji: 2015-07-15 00:03:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 12:40:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 219
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 58

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Kamen Rikev

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.