Kongres AICA w 1960 roku: „Międzynarodowy charakter sztuki współczesnej”. Ideologiczne rozbieżności i nieporozumienia – widok z Bułgarii

Irina Genova

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono dyskusje prowadzone podczas zorganizowanego w Polsce w 1960 roku kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi Mary Conczewej, członka skromnej bułgarskiej delegacji, oraz podjęte na nim decyzje. Temat kongresu – międzynarodowy charakter sztuki współczesnej – przyczynił się do ujawnienia różnorodnych rozbieżności pomiędzy przedstawicielami sztuki na Wschodzie i Zachodzie od żelaznej kurtyny, jak również pomiędzy krytykami sztuki pochodzącymi z państw socjalistycznych. Przyczyną sprzeczności okazała się niemożliwość wypracowania wspólnych definicji takich pojęć, jak realizm, humanizm, międzynarodowy charakter i tradycja narodowa. Autor podkreśla różnice w oficjalnej polityce kulturalnej Polski i Bułgarii, ujawnione podczas obrad kongresu, jak i znaczenie francusko-polskich powiązań artystycznych oraz ich pośredniego wpływu na życie artystyczne w komunistycznej Bułgarii. Na podstawie przedstawionych danych można postawić wniosek, że ówczesne reakcje Bułgarii na kongres AICA z 1960 roku, choć są słabo udokumentowane, to niewątpliwie przyczyniły się do głębszego zrozumienia współczesnego bułgarskiego dialogu ze sztuką zachodnioeuropejską.


Słowa kluczowe


kongres AICA 1960 roku; krytyka sztuki okresu zimnej wojny; realizm; humanizm; międzynarodowy charakter sztuki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AICA Actes 1960: AICA VIIe Congrès international des critiques d’art. Actes du Congrès. Varsovie – Cracovie, 1960.

Arnoux 2018: Arnoux, Mathilde. La réalité en partage. Pour une histoire des relations artistiques entre l’Est et l’Ouest en Europe pendant la guerre froide. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018.

Dimitrov 2000: Dimitrov, Dimitar G. Polish Art in the Last Hundred Years. Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2000. [In Bulgarian: Димитров, Димитър Г. Полското изкуство през последните сто години. София: УИ Св. Климент Охридски, 2000.]

Kramer-Mallordy 2015: Kramer-Mallordy, Antje. “The Archives of the International Association of Art Critics, a Forward-Looking History of Globalization?” Critique d’art, no 45 (2015). http://journals.openedition.org/critiquedart/19188; DOI: 10.4000/critiquedart.19188.

Meyric Hughes 2014: Meyric Hughes, Henry. “AICA into the Age of Globalization: From Gentlemen’s Club to Universal Fellowship.” The Brooklyn Rail. Special issue: On the State of Art Criticism in Europe (May 2014). https://brooklynrail.org/special/ART_CRIT_EUROPE/about-aica/aica-into-the-age-of-globalization-from-gentlemens-club-to-universal-fellowship.

Obretenov 1959: Obretenov, Alexandar. “For Realism, against Abstractionism!” Iskusstvo (Moscow), no 7 (1959): 25–28. [In Russian: Обретенов, Александр. “За реализм, против абстракционизма!” Искусство, no 7 (1959): 25–28.]

Obretenov 1960: Obretenov, Alexandar. Art and Contemporaneity. Sofia, 1960. [In Bulgarian: Обретенов, Александър. Изкуство и съвременност. София, 1960].

Rollin 1960: Rollin, Jean. “Un tableau en quête d’auteur.” Les Lettres françaises, no 843 (29.09–05.10.1960): 10.

Sissia 2017: Sissia, Julie. “Dépasser le réalisme : l’art à l’épreuve du réel dans Les Lettres françaises, 1960–1972.” Sur le site du projet OwnReality, éd. par Mathilde Arnoux et Clément Layet, 2017: https://dfk-paris.org/fr/page/ownrealityrecherche-croisee-1353.html#/resolve/magazines/23569/fr/fr.E.

Tsoncheva 1961: Tsoncheva, Mara. “Art and Contemporaneity by A. Obretenov (review).” Izkustvo (Sofia), no 7 (1961): 34–36. [In Bulgarian: Цончева, Мара. „Изкуство и съвременност (рецензия).“ Изкуство, бр. 7 (1961), 34–36.]

Volboudt 1957: Volboudt, Pierre. “A chacun sa réalité.” Enquête par Pierre Volboudt. XXe Siècle (Vrai et faux réalisme dans l’art contemporain), no 9 (1957): 21–35.

(access to all online sources: 25.08.2020)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.27-35
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:09
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 00:22:42


Statystyki

Widoczność abstraktów - 277
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 29

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Irina Genova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.