Polish-Serbian Overview of Literary Relations – a Fresh Look

Piotr Kręzel

Abstract


A review of: Ajdačić, Dejan. Polish-Serbian Literary Relations. Translations and Reception (In Serbian: Poljsko-srpske književne veze. Prevodi i recepcija). University of Gdansk Press, 2021, 124 pp. ISBN 978-83-8206-249-6.


Keywords


Polish literature, Serbian literature, Serbian avant-garde, Polish drama, translation, reception

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ajdacic 2021a: Ajdacic, Dejan. “Polish-Serbian Literary Relations – Translations and Reception.” In Dragicevic, Rajna & Dalibor Sokolovic & Mina Duric & Dejan Ajdacic. Slavic Encounters: South and West: 147–198. Warsaw University Faculty of Polish Studies, 2021. [In Serbian: Ajdačić, Dejan. „Poljsko-srpske književne veze – prevodi i recepcija.” W: Dragićević, Rajna & Dalibor Sokolović & Mina Đurić & Dejan Ajdačić. Slovenska susretanja: jug i zapad: 147–198. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2021.]

Ajdacic 2021b: Ajdacic, Dejan. Polish-Serbian Literary Relations. Translations and Reception. University of Gdansk Press, 2021. [In Serbian: Ajdačić, Dejan. Poljsko-srpske književne veze. Prevodi i recepcija. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.]

Bukwalt 2003: Bukwalt, Milosz. The Literary Portraits of Jewish Fathers in Bruno Schulz’s and Danilo Kis’s Prose (Slavica Wratislaviensia CXXV). Wroclaw University Press, 2003. [In Polish: Bukwalt, Miłosz. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša (Slavica Wratislaviensia CXXV). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.]

Bunjak 1999: Bunjak, Petar. Polish-Serbian Overview of Literary Relations (until World War II). Belgrade: Serbian Slavic Association, 1999. [In Serbian: Bunjak, Petar. Pregled poljsko-srpskih književnih veza (do II svetskog rata). Beograd: Slavističko društvo Srbije, 1999.]

Rajcic 2003: Rajcic, Biserka. The Polish Civilization. Belgrade: Geopoetika, 2003. [In Serbian: Rajčić, Biserka. Poljska civilizacija. Beograd: Geopoetika, 2003.]

Sopcak 2001: Sopcak, Jadviga. Polish Avant-Garde Dramas in Yugoslavia (1945–1990). Novi Sad: Matica Srpska, 2001. [In Serbian: Sopčak, Jadviga. Poljska avangardna drama u Jugoslaviji (1945–1990). Novi Sad: Matica Srpska, 2001.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2022.11.208-213
Data publikacji: 2022-12-05 23:19:03
Data złożenia artykułu: 2022-07-07 22:14:03


Statistics


Total abstract view - 257
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 104

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Piotr Kręzel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.