ОСВОЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВЕСТЯХ-КУРАНТАХ 1600–1639 ГГ.

Dorota Głuszak

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Luciński 2000: Luciński, K. Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim, Kielce 2000.

Rybicka 1976: Rybicka, H. Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.

Rybicka-Nowacka 1973: Rybicka-Nowacka, H. Rzeczowniki zapożyczone z łaciny w języku polskim XVII wieku (na materiale literatury pamiętnikarskiej), red. Doroszewski, W., w: Prace językoznawcze 70, 1973.

БСЭ: Современный толковый словарь, изд. „Большая Советская Энциклопедия”, http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse.

БЭС: Большой энциклопедический словарь, 2000, http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p.

Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/маркграф.

Даль 1863–1866: Даль, В. И. Толковый словарь, 1863–1866, http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p.

ИДДК: Большой словарь иностранных слов – Издательство „ИДДК”, 2007, http://dic.academic.ru.

Комлев 2006: Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов, 2006, http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords.

Котков 1972: Вести-Куранты 1600–1639 гг., ред. Котков, С. И., Москва 1972.

Котков 1972: Котков, С. И. (ред.) Вести-Куранты: 1600–1639 гг., Москва 1972.

Крысин 1998: Крысин, Л. П. Толковый словарь иностранных слов, Москва 1998.

Михельсон 1865: Михельсон, А. Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней, 1865, http://dic.academic.ru.

Павленков 1907: Павленков, Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, 1907, http://dic.academic.ru.

Ушаков 1935–1940: Ушаков, Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка, 1935–1940, http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov.

Фасмер 2004: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка, http://dic.academic.ru/contents.nsf/vasmer.

Чудинов 1910: Чудинов, А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, 1910, http://dic.academic.ru.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.122
Data publikacji: 2013-05-08 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 01:59:23


Statystyki

Widoczność abstraktów - 128
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 51

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Dorota Głuszak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.