BUŁGARSKIE FRAZEOLOGIZMY EMOCJONALNE Z GŁÓWNYM KOMPONENTEM SERCE

Joanna Mleczko

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gordy 2010: Горды, М. Соматическая фразеология современных русского и польского языков, Щецин 2010.

Krawczyk 1983: Krawczyk., A. Frazeologizmy mimiczne i gestyczne (na materiale gwarowym), „Socjolingwistyka”, nr 5, 1983, s. 137–144.

Nanova 2005: Нанова, А. Фразеологичен синонимен речник на българския език, София 2005.

Nowakowska-Kempna 1995: Nowakowska-Kempna, I. Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995.

Pajdzińska 1990: Pajdzińska, A. Jak mówimy o uczuciach? Przez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Sieradzka-Baziur 2000: Sieradzka-Baziur, B. Językowy obraz serca w polskich utworach Jana Kochanowskiego, w: Języka a kultura, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska,J.Anusiewicz, t.14, Wrocław 2000, s. 209–231.

Wierzbicka 1971: Wierzbicka, A. Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.

Wierzbicka 1975: Wierzbicka, A. Rozważania o częściach ciała, w: Słownik i semantyka: definicje semantyczne, red. E. Janus, Wrocław 1975, s. 91–103.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.63
Data publikacji: 2013-05-08 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 02:05:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 192
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 39

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Joanna Mleczko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.