Tłumacząc Pod Jarzmem Iwana Wazowa…

Wojciech Gałązka

Streszczenie w języku polskim


Autor artykułu, a jednocześnie nowego przekładu powieści Iwana Wazowa Pod jarzmem, dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nagromadzonymi podczas pracy nad przekładem. Dokonana przez niego analiza tekstologiczna utworu, podporządkowana jest zarówno interpretacji głównego przesłania dzieła, wyrażonego w tytule, jak i wielu aspektom szczegółowym. Spośród nich wymienić można: funkcję dramatu Genowefa i teatru w ogóle w konstruowaniu świata przedstawionego, wojnę kulturową dwóch światów – chrześcijaństwa i islamu, romantyczną konstrukcję głównego bohatera, postrzeganego w analogii do mickiewiczowskiego Gustawa-Konrada, gry słowne i metafory użyte jako narzędzia metaforyzacji, wykorzystanie zabiegów składniowych dla budowania nastroju i wyrażania emocji, a także rola imion mówiących. Wymienione wyżej spostrzeżenia i obserwacje mają służyć ukazaniu mistrzostwa kreacji artystycznej Wazowa.

Słowa kluczowe


literatura bułgarska; Iwan Wazow; Pod jarzmem; przekład, epopeja, powieść

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gerov 1895: Геров, Н. Речник на българския език. Ч. I (А–Д), Пловдив: Съгласие, 1895.

Gesket 1894: Гескет, С. Военные действия в Царстве Польском в 1863 году, Warszawa 1894.

Szkudlarek 2014: Szkudlarek, M. Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w europeizacji Turcji – Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, UAM, nr 4/2014, 55–80.

Iłczew 2012: Илчев, С. Речник на личните и фамилните имена у българите.

София: Изток-Запад, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2015.0.5
Data publikacji: 2016-01-29 11:10:17
Data złożenia artykułu: 2016-01-22 12:16:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 273
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 132

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Gałązka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.