THE RECEPTION OF BOLESŁ AW LEŚMIAN’S TRANSL ATED POETRY IN BULGARIA / ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ПОЕЗИЯТА НА БОЛЕСЛАВ ЛЕШМЯН В БЪЛГАРИЯ

Steliana Aleksandrova

Abstract


The article examines the reception of Bolesław Leśmian’s translated works in Bulgaria: the main characteristics of his poetry, the poems that have been translated in Bulgarian. It points out the difficulties in translating XX century Polish poetry in Bulgarian.

Keywords


poetry translation; reception; Polish poetry; Bolesław Leśmian

Full Text:

PDF (Bulgarian)

References


Библиографски указател 2009: Полски автори, преведени на български език 1864–2008.

Библиографски указател. Съст. Ел. Янакиева, Б. Панайотова, Р. Яначкова, М. Пишутева. София, 2009.

Квятковски 2002: Kwiatkowski, J. Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002.

Лешмян 1967: Лешмян, Б., Такава тишина в градината...; Нашият знак има тайна история..., in: Съвременни полски поети под ред. на Дора Габе, Блага Димитрова, Петър Караангов, Първан Стефанов. София, 1967, с. 23, 28.

Лешмян 1984: Лешмян, Б., Безсънна нощ; Момиче; Тъмни стълби, in: Славянски литератури – образци. Част 2. София, 1984, с. 253–255.

Лешмян 1992: Лешмян, Б., Боже, славен в небесата...; Тъмни стълби. Дом без огън...; А защо са тези свещи и лица над мене? – Век 21, 6/1992, с. 7.

Лешмян 1994: Лешмян, Б., Романс; Боже, славен в небесата...; Тъмни стълби. Дом без огън... –Литературен вестник, 46/1994, с. 19.

Лешмян 1995: Лешмян, Б., Романс; Уршула Кохановска; А защо са тези свещи и лица над мене? – Български писател, 25/1995, с. 14.

Лешмян 1999: Leśmian, B., Śledzą nas… Okradają z ścieżek i ustroni...; Taka cisza w ogrodzie, że jej się nie oprze…; Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne..., In: Snuć miłość. Polska poezja miłosna XV – XX w. Red. W. Bolecki, Warszawa 1999, s. 130–131.

Лешмян www: Leśmian, B., Wiersze wybrane, http://literat.ug.edu.pl/lesman/ (достъп: 15.03.2015).

Попова 2001: Popowa, A. *** Lecąc wślad za Henrykiem... – Poezja dzisiaj, z. 15/16, 2001, s. 12.

Пшчоловска 1997: Pszczołowska, L. Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.

Фазан, Заяс 2006: Fazan, J., Zajas, K., Pokolenie Młodej Polski, w: Literatura polska. Sztuka, muzyka, teatr, edukacja. Międzywojnie. Red. M. Szulc. Kraków 2006, s. 15–24.

Швед 2001: Szwed, A. Igraszki za parawanem czyli zabawa myśli w słowa. – Poezja dzisiaj, z. 15/16,

, s. 8–11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2015.4.49
Date of publication: 2016-01-29 11:10:17
Date of submission: 2016-01-28 11:09:41


Statistics


Total abstract view - 868
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 513

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Steliana Aleksandrova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.