Antroponimia słowiańska okolic miasta Smolian

Miroslav Mihaylov

Streszczenie w języku polskim


W artykule poddano analizie imiona mieszkańców okolic bułgarskiego miasta Smolian w XX wieku. Cechą specyficzną analizowanego zbioru nazw jest ich płynność, m. in. zaobserwowano proces zamiany części imion pochodzenia arabsko-tureckiego imionami o genezie słowiańskiej. Autor ustalił przyczyny popularności antroponimów słowiańskich w zakresie nominacji mieszkańców poszczególnych miejscowości tego rejonu. Okazuje się, że zmiany antroponimicznych tendencji nazwotwórczych okolic miasta Smolan można obserwować  w ciągu całego XX wieku, głównie z powodu prowadzonej w tym okresie polityki asymilacji narodowej oraz w wyniku rozmaitych inicjatyw ze strony samych polityków.

Słowa kluczowe


imiona pochodzenia arabsko-tureckiego; zmiana imion chrzestnych; imiona chrzestne pochodzenia słowiańskiego; semantyka jako czynnik wyboru imion własnych

Bibliografia


Ангелов 1971: Ангелов, Д. Образуване на българската народност, София, 1971.

Бояджиев 2000: Бояджиев, Т. Сложни собствени имена за лица в български език. – В: Słowiańskie composita antroponimiczne. Lublin, 2000, 45–52.

Дринов 1911: Дринов, М. Съчинения, том ІІ, София, 1911.

Жинзифов 1969: Жинзифов, Р. Съчинения, София, 1969.

Ковачев 1987а: Ковачев, Н. Честотно тълковен речник на личните имена у българите. София: Д-р Петър Берон, 1987, стр. 214.

Ковачев 1987b: Ковачев, Н. Българска ономастика (Наука за собствените имена). София: Наука и изкуство, 1987.

Селищев 1968: Селищев А. М. Избранные труды, Москва, 1968.

Янев 2009: Янев, Б. Система на личните имена в българския и немския език. Пловдив, 2009. http://www.nedelino.bg
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2015.0.97
Data publikacji: 2016-01-29 11:10:20
Data złożenia artykułu: 2016-01-28 12:08:36


Statystyki

Widoczność abstraktów - 217
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) (English) - 346

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Miroslav Mihaylov

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.